Workshop of presentatie Oudermishandeling

<< Terug naar het overzicht


Voorlichting over Ouderenmishandeling

kan bestaan uit een workshop tijdens een congres, een les over Ouderenmishandeling of een presentatie

voor een grote groep.

Ook de workshops en presentaties worden, zo veel als mogelijk, interactief gegeven en aangepast aan de wensen en vragen van de deelnemers.

Onderwerpen:

  • Ouderenmishandeling, basis
  • Financiële uitbuiting
  • Ontspoorde (mantel)zorg
  • Handelingsverlegenheid
  • Gesprekken over ouderenmishandeling

Ontspoorde mantelzorg

Mantelzorgers van mensen in een langdurige zorgsituatie, en zeker bij dementie, hebben het vaak zwaar. De zorg is langdurig en intensief. Soms is er ook onbegrip en gebrek aan kennis over de ziekte bij de mantelzorgers. Met name dementerenden vormen een belangrijke risicogroep voor ontspoorde mantelzorg.

Gesprekken voeren

Er zijn verschillende soorten gesprekken die op verschillende momenten gevoerd kunnen worden. Soms gaat het alleen om het uitspreken van je zorgen, soms moet je ook confronteren en ook kan het zijn dat je moet vertellen dat je een melding gaat doen bij Veilig Thuis. Daarvoor zijn verschillende vaardigheden nodig, iedereen heeft daarin zijn of haar eigen kwaliteiten.