Bespreekbaar maken van ouderenmishandeling Geaccrediteerde training

<< terug naar overzicht

Aanleiding

In de praktijk, op casusniveau, is er nog vaak handelingsverlegenheid en moeite met het maken van de juiste afweging als het gaat om ouderenmishandeling of bij een ‘niet-pluis’ gevoel. Ga ik wel of niet het gesprek met de oudere of familie aan? Hoe doe ik dat dan? Wat doe ik als de oudere niets wil? Het betreft met name stap 3 in de Meldcode.

De training is bedoeld voor

Professionals uit welzijn en zorg die in de praktijk thuis komen bij ouderen en te maken kunnen krijgen met casuïstiek rond (verdenkingen van) ouderenmishandeling. Zij hebben een signalerende en/of hulpverlenende functie en kunnen het gesprek met oudere en/of familie aangaan. Bijvoorbeeld kunnen dit zijn: (vrijwillige) ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen.

Onderwerp in de training:

 • Hoe ga je in de praktijk (op casusniveau) om met (met name stap 3 van) de meldcode
 • Eigen inzicht in het handelen
 • Communicatie met de oudere en/of partner/verzorgers en/of pleger
 • Gespreksvaardigheden
 • Wegen van veiligheid en risico’s
 • Hoe kom je op één lijn met collega’s
 • A.d.h.v. eigen casussen gespreksvaardigheden oefenen met een trainingsacteur

Signaleren en inschatten van ernst

 • U heeft inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen
 • U weet hoe u tot een ernsttaxatie komt
 • U weet hoe u een ernsttaxatie omzet in een professioneel advies

Handelen en samenwerken

 • U heeft inzicht in de mogelijkheden en grenzen van het bieden van steun aan oudere, partner, verzorger

Communiceren

 • U kunt uw signalen en zorgen bespreken met de oudere, partner, verzorger,
 • U kunt een professioneel advies geven aan de oudere, partner, verzorger

Praktische informatie

De training bestaat uit 2 dagdelen van 4 uur. Deze worden met een tussenperiode van ca. 2 weken gepland.

In het tweede dagdeel wordt gewerkt met een trainingsacteur.

Afhankelijk van de behoefte kan er na deze 2 dagdelen nog een terugkombijeenkomst worden georganiseerd.