Training Werken met de Mantelzorg-Kompas

<< Terug naar het overzicht


Samenwerken met mantelzorgers

Gemeenten en zorgverzekeraars sturen meer en meer op de samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers,. Bezuinigen en het stimuleren van zelfredzaamheid zijn vaak de argumenten. Voor Thuiszorg Dichtbij in Groningen stond echter de kwaliteit van zorg die ze willen leveren, dichtbij de cliënt én dichtbij de mantelzorgers, voorop.

In het project In voor Mantelzorg ontwikkelde Eigenreijs samen met Thuiszorg Dichtbij de Mantelzorg-Kompas

Onderwerp in de training:

  • De vier verschillende rollen van mantelzorgers (SOFA)
  • Wat gaat er al goed in de samenwerking met mantelzorgers en hoe kun je dat versterken?
  • Wat vinden de mantelzorgers er zelf van?
  • Wat levert  samenwerking op?

Een goed gesprek

Rond mantelzorg blijft vaak nog veel onuitgesproken, bij zorgverleners én bij mantelzorgers. De zorg voor de cliënt staat bij beiden immers voorop en zorgverlener en mantelzorger zijn van elkaar afhankelijk.

Een open vraag of een goed gesprek specifiek vanuit het perspectief van de mantelzorger kan veel verhelderen.

Als de mantelzorger zich beter gehoord, begrepen en gesteund voelt – in ál die verschillende rollen -, houdt hij/zij het zelf beter vol. Dat straalt af op de samenwerking en daarmee op de kwaliteit van zorg.