Training signaleren, handelen en bespreekbaar maken

<< Terug naar het overzicht


Ouderenmishandeling is:

al het handelen of het nalaten van handelen ten opzichte van een oudere persoon,

door degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met die oudere staan,

waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid,

waardoor de oudere herhaaldelijk lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt.

Onderwerpen:

  • Wat is ouderenmishandeling/ ontspoorde zorg?
  • Wat zijn signalen en risicofactoren?
  • Hoe kun je handelen?
  • Hoe voer je een gesprek?
  • Oefenen met verschillende gesprekken

In de training Ouderenmishandeling

krijgt u informatie over wat ouderenmishandeling is en wat signalen en risicofactoren kunnen zijn. Hoe kun/moet je handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling?

We onderzoeken de eigen visie op geweld en onze eigen normen en waarden en hoe die onze blik kunnen beïnvloeden en welke oorzaken je handelingsverlegen kunnen maken.

Daarnaast oefenen we met het bespreekbaar maken en aanpakken van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg: vragen zonder oorzaak, wat zeg je wel en wat niet. Wat is er nodig voor een goed gesprek. 

Delen van deze training kunnen worden gegeven in een korte workshop of presentatie:

  • Ouderenmishandeling, basisvoorlichting
  • Financiële uitbuiting
  • Ontspoorde (mantel)zorg
  • Handelingsverlegenheid
  • Gesprekken over ouderenmishandeling