Familiegerichte zorg

De ontwikkeling van ons zorgstelsel richting een participatiesamenleving verandert veel voor zorgprofessionals.

In plaats van de traditionele, individuele benadering van patiënten, moeten verpleegkundigen, verzorgenden zich nu ook meer richten op diens naasten.

Recent onderzoek laat ook zien dat het aantal overbelaste mantelzorgers/familieleden in Nederland toeneemt.

Ook daarom is het cruciaal dat professionele hulpverleners aandacht hebben voor de gehele zorgsituatie; dat wil zeggen de patiënt met zijn of haar langdurige aandoening in samenhang met zijn of haar sociale omgeving: partner, familie en andere naasten.

Het adagium ‘de patiënt centraal‘ moet worden omgebogen naar ‘de familie centraal’ om uiteindelijk gezondheid en welzijn voor ieder te bevorderen en te behouden.

Familiegesprekken

Door de ziekte van een familielid moeten familieleden (en vrienden) leren omgaan met elkaar in een nieuwe situatie. Zorgprofessionals kunnen hierbij ondersteunen, onder andere door het voeren van familiegesprekken.

Een familiegesprek is gericht op:

  • Het faciliteren van open communicatie tussen familieleden
  • Het uitspreken van ieders wensen en verwachtingen
  • Het maken van afspraken over de organisatie van de zorg

Crisis

Een acute zorgsituatie in de familie is vaak een crisissituatie die veel stress geeft. De ene betrokkene is wat eerder in de ‘waak- of zorg-stand’ dan de ander, de een woont misschien wat dichterbij, de ander heeft een betere band, de volgende heeft van oudsher al een slechte relatie of heeft het gevoel alles alleen te moeten doen.

Opeens ben je op elkaar aangewezen voor het verlenen van mantelzorg of het regelen van opvang en zorg. In de ene familie heeft men de neiging om elkaar te sparen en juist nu ‘geen ruzie’ te willen maken. En in andere families wordt oud zeer op de spits gedreven.

Zo’n situatie is op te lossen door de zaken naar elkaar uit te spreken, wensen en verwachtingen te laten horen en de rust te nemen om de ander ’te verstaan’.

Hoe fijn is het als je daarbij ondersteuning krijgt van iemand die het gesprek in goede banen leidt en de juiste vragen weet te stellen.

Hoe je die steun kunt geven is te leren en is een verrijking voor je werk als zorgprofessional. Familiegesprekken kosten niet veel extra tijd, ze leveren namelijk ook veel tijd op, doordat je daarna   beter, samen, aan de slag kunt om te zorgen.

Geïnteresseerd in een training Familiezorg of Familiegesprekken?           Meer informatie vindt u hier.