Marianne Reij

Visie

Ik geloof in de eigen stuurkracht van mensen en help u te ontdekken dat er ook een ander verhaal mogelijk is.

Nieuwe inzichten zijn de pareltjes in mijn werk, zowel voor mijn klanten en deelnemers, als voor mijzelf.

Werkwijze

Ik vind het belangrijk om maatwerk te leveren. De trainingen van Eigenreijs worden aangepast aan de wensen en vragen van opdrachtgever en deelnemers.

De trainingen zijn interactief, actief en creatief. Ze brengen deelnemers in beweging, bijvoorbeeld door een nieuw inzicht, hulpmiddelen om je werk anders aan te pakken, nieuwe kennis of ervaringen van anderen.

Ik maak gebruik van steeds andere, aan de praktijksituatie aangepaste, methodieken en theorieën.

CV in het kort

Marianne is een trainer met veel ervaring op het terrein van Welzijn en Zorg. Sinds  2002 geeft zij trainingen en begeleidt zij projecten op het gebied van mantelzorgondersteuning, vrijwillige inzet, netwerkversterking en ouderenmishandeling. Zij is gecertificeerd trainer Familiezorg.I

n 2015 was zij tevens adviseur voor het landelijke project In voor Mantelzorg en begeleide ze zorgorganisaties bij het invoeren van Mantelzorgbeleid.

In 2016 volgde zij een opleiding Systeem Denken, een methode die ook de grondslag is van Familiezorg: relatiegericht en contextueel kijken naar familie en organisatiesystemen.

Systeemdenken gaat over systemisch kijken naar samenwerking. Over kijken naar goede bedoelingen die verkeerd uitpakken, over patronen die iedereen gevangen houden en over interventies die werken voor het systeem als geheel.

Zij studeerde, na haar hbo, Voorlichting en PR aan de Universiteit van Leiden, waar zij in 1997 afstudeerde.

Vanaf 2002 geeft zij trainingen over de aanpak van ouderenmishandeling en neemt deel aan diverse projecten en overleggen (LPBO) op dit terrein.

Voor de steunpunten Huiselijk Geweld ontwikkelde zij een protocol Ouderenmishandeling (www.protocolouderenmishandeling.nl).

Sinds 2011 is zij eigenaar van bureau Eigenreijs, trainingen en trajecten