Netwerk Familiezorg NH

De methode familiezorg is  een relationele en systemische benadering van families in een situatie van langdurige zorg.

Deze methode versterkt in theorie en praktijk het draagvlak van het gezin als geheel. Zorgprofessionals leren in een training om gezinsleden te stimuleren en te faciliteren en zich naar elkaar uit te spreken, aan te geven wat hun wensen en behoeften zijn, en met elkaar praktische afspraken te maken over hoe ze met bepaalde zaken omgaan. Dat zorgt dat de gezinsleden niet elkaar tegenwerken, maar mét elkaar werken. Dit ver­sterkt de draagkracht van het gezin. De gezinsleden leren tevens hoe ze ook in de toekomst beter met elkaar kunnen communiceren. Dit werkt preventief; in toekomstige moeilijke situaties weten ze elkaar beter te vinden en samen oplossingen te zoeken voor de vraagstukken waar ze voor staan.

Eigenreijs maakt deel uit van het Netwerk Familiezorg NH en is gecertificeerd trainer Familiezorg.