Workshop Dementie en Ouderenmishandeling

<< terug naar overzicht

Dementie is een belangrijke risicofactor voor ouderenmishandeling.

Dat heeft te maken met de toenemende kwetsbaarheid, maar ook doordat veel gedrag niet begrepen wordt. In deze workshop krijgt u informatie over wat dementie is, maar ook over hoe je kunt weten of iemand dementie heeft. Welke vragen kun je stellen? Hoe ga je er mee om als een oudere heel achterdochtig is, of agressief? Hoe kun je het beste communiceren met dementerende ouderen en hun naasten? Wanneer is iemand wils- of handelingsonbekwaam?

Kennis van dementie

Dementie is een syndroom van het brein, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het is niet gemakkelijk, zeker in een vroeg stadium, om als relatieve buitenstaander te zien of iemand dementerend is. Er zijn een aantal handvaten die daarbij kunnen helpen.

Communicatie

Hoe kun je het beste communiceren met iemand die dementie ontwikkelt? Wat werkt wel en wat niet? Welke vragen kun je stellen om te verifiëren of iemand dementerend is?

Wilsonbekwaam

Wat betekent wilsonbekwaam? Wie kan dat vaststellen en wat betekent dat dan?

Ontspoorde (mantel)zorg

Er is sprake van ontspoorde zorg als een mantelzorger of zorgverlener, door overbelasting, onwetendheid, onkunde of onmacht de grens van goede zorg overschrijdt.  De zorg voor een dementerende naaste is een zware vorm van mantelzorg en geeft veel risico op overbelasting.

Financiële uitbuiting

Mensen met dementie zijn afhankelijk van hun omgeving en kunnen hun financiële situatie niet goed meer overzien. Zij vormen een risicogroep voor financiële uitbuiting. Wat kun je doen om dat te voorkomen of aan te pakken?

Voor een presentatie of een workshop, zijn er verschillende onderwerpen mogelijk:

  • Algemeen over ouderenmishandeling
  • Financiële uitbuiting
  • Ontspoorde (mantel)zorg
  • Handelingsverlegenheid
  • Gesprekken over ouderenmishandeling