Trainingen, trajecten en workshops


Mensen leren door een combinatie van kennisoverdracht en interactie.

De trainingen sluiten direct aan op de praktijk en de actualiteit.

Door ervaringen uit te wisselen leren de deelnemers ook van elkaar.

De trainingen zijn een combinatie van theorie en praktische werkvormen.

Competenties die nodig zijn voor de praktijk worden zo verbreed en verdiept.