Training Besturen van vrijwilligersorganisaties

<< Terug naar het overzicht


Besturen van vrijwilligersorganisaties veranderen vaak:

van samenstelling (nieuwe bestuursleden)

van inhoud (veranderingen in de organisatie) en

van taakgerichtheid (veranderingen in de positie in  de omgeving).

De cursus is bedoeld om bestuursleden te scholen in het besturen en samen na te denken over de wensen, ambities en taken in het bestuur.

Modules:

  • Soorten besturen/ bestuursmodellen
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Samenwerking in het bestuur en extern
  • PR en communicatie*
  • Creatief Vergaderen*
  • Werving van vrijwilligers en nieuwe bestuursleden*

*Deze modules kunnen ook als losse workshop worden gegeven.

Beter besturen

Vrijwilligerswerk is zo langzamerhand onmisbaar in onze samenleving. Het beroep dat daarmee op vrijwilligers en op de kwaliteit van hun activiteiten gedaan wordt, neemt ondertussen steeds meer toe.

Het is voor het vrijwilligerswerk dus zaak om een goede balans te vinden tussen het doel van een organisatie en de inzet van vrijwilligers.

Dit vraagt om kennis en vaardigheden van het bestuur. Het bestuur, zelf ook bestaande uit vrijwilligers, moet inventief zijn en creatief, en dat valt niet altijd mee.

Doel van de cursus is om meer inzicht te krijgen in wat u kunt doen om uw organisatie effectiever te
besturen.