Training Sociale Netwerk Coach

<< Terug naar het overzicht


Sociale netwerk coach

De training heeft als doel om het ouderen mogelijk te maken langer thuis te blijven wonen, zodanig dat zij zelf de regie houden over hun leven en het gevoel van welbevinden minimaal gelijk blijft of -nog liever- toeneemt.

De Sociale Netwerk Coach helpt ouderen en langdurig zieken om hun netwerk te activeren en te vergroten en om hulp te vragen.

Onderwerpen:

  • Coachend communiceren
  • Wat betekent eigen regie
  • Sociaal netwerk in kaart brengen (4 soorten sociale netwerken)
  • Vijf levensdomeinen
  • Wat kunnen belemmeringen zijn in het vragen van hulp
  • Oefenen met een netwerkgesprek
  • De sociale kaart van informele zorg/activiteiten

Maar hoe doe je dat?

Vaak willen we mensen zo graag helpen als zij het moeilijk hebben, dat we allerlei oplossingen voor hen bedenken en ze liefst ook voor hen uitvoeren.

En hoewel sommige mensen daar op de korte termijn wel baat bij hebben, zorgt dat er niet voor dat zij ook zelf actief worden of aan het denken gezet.

Tegelijk  betekent stimuleren van zelfsturing en eigen regie niet dat we passief achterover moeten leunen en wachten op een vraag.

Aandachtig luisteren, vragen stellen, meeleven, hen aan het denken zetten en prikkelen zijn instrumenten waarmee je die omslag wel kunt laten maken.

Het veronderstelt een open, nieuwsgierige houding,  communicatie die gericht op het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’ en samen op zoek gaan naar wat wél mogelijk is. Samen ontdekken wat iemand zelf  kan doen en wat of wie daaraan kan bijdragen.