Training Heb je Commentaar?

<< Terug naar het overzicht


Feedback geven

Feedback geven betekent dat je anderen informeert over de effecten van zijn/haar gedrag (voor jou).

Feedback ontvangen betekent dat iemand je informeert over hoe hij/zij jouw gedrag ziet en ervaart.

Feedback geven is belangrijk om:

  • goed werk te leveren met elkaar
  • goede werkrelaties te hebben
  • van elkaar te leren
  • elkaar enthousiast te houden en te motiveren
  • rekening te houden met elkaar
  • het samen te doen

Complimenten ook belangrijk omdat:

  • je anders gaat kijken naar mensen en hen meer gaat waarderen
  • het je blik verruimt, omdat je positief gericht bent
  • anderen leren je kennen en weten wat jij belangrijk vindt
  • anderen gewaardeerd en gemotiveerd worden
  • anderen zich minder bedreigt en veiliger voelen.