Marianne Reij

Ik geloof in de eigen stuurkracht van mensen en help u te ontdekken dat er ook een ander verhaal mogelijk is.
Nieuwe inzichten zijn de pareltjes in mijn werk, zowel voor mijn klanten en deelnemers, als voor mijzelf.

Werkwijze

Ik vind het belangrijk om maatwerk te leveren. De trainingen van Eigenreijs worden aangepast aan de wensen en vragen van opdrachtgever en deelnemers.

De trainingen zijn interactief, actief en creatief. Ze brengen deelnemers in beweging, bijvoorbeeld door een nieuw inzicht, hulpmiddelen om je werk anders aan te pakken, nieuwe kennis of ervaringen van anderen.  Ik maak gebruik van steeds andere, aan de praktijksituatie aangepaste, methodieken.

CV in het kort

Marianne studeerde, na haar hbo, Voorlichting en PR aan de Universiteit van Leiden, waar zij in 1997 afstudeerde. Tot 1 januari 2011 was zij werkzaam als trainer en adviseur  bij PRIMO nh (Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning in NH). Zij ontwikkelde en gaf daar trainingen zoals: Preventief Huisbezoek, telefoon- en balietrainingen, Familiezorg en Maatschappelijke Stage. Zij was projectleider en adviseur bij het team Vrijwillige inzet en ontwikkelde o.a. de website www.vrijwilligerswerknoordholland.nl (2009).

Sinds 1 januari 2011 is Marianne zelfstandig trainer en trajectbegeleider. Met haar bureau Eigenreijs beoogt zij te stimuleren dat mensen en organisaties zich ontwikkelen vanuit hun kracht en de talenten van mensen. Zij geeft trainingen en was o.a. adviseur bij In voor Mantelzorg en projectleider van De Tafel van Vier (buurtprojecten).