Eigenreijs

Trainingen en trajecten in het sociale domein.

Wat kan Eigenreijs voor u betekenen? Heeft u bijvoorbeeld vragen over:

  • mantelzorgbeleid van uw organisatie
  • de samenwerking tussen mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers,
  • mantelzorg en dementie,
  • levensverhalen,
  • participatie en buurt- en bewonersinitiatieven
  • de meldcode Huiselijk geweld  en ouderenmishandeling,
  • de richtlijn Veilige zorgrelatie

neem dan contact op met Eigenreijs.

 

Wat maakt de trainingen en trajecten uniek? 
Deskundigheid, humor, en aandacht voor systeem denken en gespreksvaardigheden.